Quy định mới nhất về xuất hóa đơn sai thời điểm kế toán cần rõ

  Theo Công văn 74116/CT-TTHT ngày 2/12/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội:" Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng, việc cung ứng dịch vụ đã hoàn thành từ năm 2014 nhưng khi hoàn thành dịch vụ Công ty không lập hóa đơn mà lập vào năm 2015 cùng doanh thu .

Nhận giá
  Hướng dẫn tạo hóa đơn xóa bỏ trường hợp xuất sai hóa đơn ...

  Theo điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập được quy định cụ thể như sau: "1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế ...

Nhận giá
  tailieuxnk · Fișier PDF

  bat dong sån, dä thô'y tói ngtröi luón hoàn thành phån viêc Clia mình trong hop ddng anh anh töi othuc bien luôn pháno kia. Cách làm viêc Chung töi khi trien khai các dut án n€u khi tói cán anh Can (thuörig là khi có the dung dë.n quan he Cá nhân anh thuyõt phuc tác theo dièu chúng töi

Nhận giá
  Xử lý các tình huống về hóa đơn

  =>Thứ 2: Theo như Điểm b Chương II Điều 16 của VBHN số17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015. Mẫu hóa đơn để gửi qua mạng cho thuế. a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. (TỨC LÀ ...

Nhận giá
  Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng

  + Công ty nhận hóa đơn của người bán, và xuất hóa đơn cho doanh nghiệp nhờ chi hộ kèm theo chứng từ thu tiền. Doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, do các khoản thu hộ này không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.

Nhận giá
  Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao ...

  Theo khoản 1 điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 32 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: đ) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì k hông được tiếp tục trích khấu hao. Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn ...

Nhận giá
  Cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp chế xuất có được áp dụng ...

  Theo Điều 1, Nghị định 114/2015 (hiệu lực từ 25/12/2015) " Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164 ...

Nhận giá
  Xuất hóa đơn VAT 0% như thế nào ? Cách ghi hóa đơn chính xác

  Khi chúng tôi làm khai báo thuế thì cơ quan thuế cho biết là sai quy định và chỉ có đơn vị trực tiếp giao dịch với nước ngoài mới được xuất hóa đơn 0%, còn chúng tôi thì không được, và chúng tôi cũng hỏi một số nơi như vậy có đúng không thì người nói được, người nói không, cơ quan thuế cũng không ...

Nhận giá
  Ke toan tien va Ke toan don tich - Tac pham

  TT - Cac cong ty co the dung ke toan tien hay ke toan don tich. Nhung khi da quyet dinh dung loai nao, ho phai su dung nhat quan loai ke toan do. Ke toan tien ghi chep cac khoan thu chi khi su dung tien. Nhieu cong ty nho su dung phuong phap nay vi no don gian va cho phep chu so huu linh dong trong viec quan ly thu nhap chiu thue.

Nhận giá
  Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai (Tất cả các trường hợp ...

  Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng.theo .

Nhận giá
  Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 39

  Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết và mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT khi bán hàng có nhiều mặt hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Những nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT và bán hàng . Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng, các nội dung ...

Nhận giá
  Cách tính thuế VAT ngược (đã có thuế VAT), công thức tính ...

  Cách tính thuế đã có VAT hoặc chưa có VAT. Phần mềm quản lý nha khoa - Bambu tự hào là nhà phát triển Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa đầu tiên của Việt Nam Thiết kế website chuyên nghiệp - Bambu - Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với trên 10 năm kinh nghiệm phát triển. Phần mềm quản lý nha ...

Nhận giá
  Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất ...

  Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin trình bày các nội dung này như sau:

Nhận giá
  Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn

  Theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì: – Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, hoặc – Bên thuê tài sản khai và nộp thuế thay nếu trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

Nhận giá
  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019

  - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. - Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Nhận giá
  Quy định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2020

  Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất về hoá đơn điện tử thì từ 01/11/2018 áp dụng cho doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đang hoạt động đã hết hóa .

Nhận giá
  Cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp chế xuất có được áp dụng ...

  Theo Điều 1, Nghị định 114/2015 (hiệu lực từ 25/12/2015) " Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164 ...

Nhận giá
  Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2018

  Hóa đơn giá trị gia tăng được lập và sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC và được hướng dẫn sửa đổi mới nhất tại Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC, ngày 27/2/2015 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nhận giá
  Cách xử lý hóa đơn viết sai: số tiền, tên công ty, ngày ...

  Hướng dẫn cách xử lý cách trường hợp viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ công ty, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn GTGT đã lập theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay.

Nhận giá
  dich vu ke toan ha noi: Du kien sua doi ve thue TNDN thao ...

  dich vu ke toan - Theo Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2013 cua Quoc hoi, du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue TNDN (sau day goi la du an Luat) se duoc trinh Quoc hoi xem xet, thong qua tai ky hop thang 5/2013. Thuc hien phan cong cua Chinh phu, Bo Tai chinh da trien khai cac cong viec: tong ket danh gia tinh hinh thuc hien Luat Thue TNDN, nghien cuu kinh nghiem quoc ...

Nhận giá
  Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2020

  3.2. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

Nhận giá
 • ban ve lap may nghien bi
 • so sánh máy nghiền búa đứng và máy nghiền búa ly tâm
 • thiết bị quan trắc nồng độ bụi pcme stack 990
 • công ty đại việt tư vấn đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo
 • hơnnhững sản phẩm liên quan